16/07/2012

Veľký Krtíš [Slovakia]

Peľa, Veľký Krtíš_študentka (student)
Hranica je pre človeka niečo krásne čo končí, ale môže byť
ešte začiatkom aj niečeho krajšieho.

Barbora, Veľké Straciny_študentka (student) 
Hranica delí, ohraničuje, bráni, predeľuje dobro od zlého, šťastie od smútku,
lásku od nenávisti, štát od štátu, človeka od človeka...
 

Imro, Nenice_nezamestnaný (unemployed)
Hranica je pre človeka nekonečná a život je fajn.
Žiť život naplno.

Tibor, Veľký Krtíš_studniar (water well maker)
Moja hranica je mier.

Pavol, Vyšný Kubín_majster na píle (saw mill master)
Žitie života v akejkoľvek podobe.

Júlia,  Brezno_modelka; študentka (model; student)
Hranica je to, čo treba prekročiť.

Erika, Veľký Krtíš_mestská policajtka (city policeman)
Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, §47
Law no. 372/1990 Zb. offense, §47

No comments:

Post a Comment