24/07/2012

Szeged [HU]

Gyula, Shepton Mallet_gyári munkás (factory worker)
„A határ a butaság.“ Magyarországon sajnos nagyon sok határ van, ezeket sajnos a magyarok eddig nem voltak képesek átlépni. Még mindig a butaságban élnek. Én magyar vagyok és Angliában élek... és nem akarok hazajönni.
„Borders equal stupidity“. There are lots of borders in Hungary. Unfortunatelly Hungarians couldn’t have defeat these. They still live in stupidity. I am Hungarian but I live in England.... and i don’t intend to return.

Zita, Miskolc_minőség irányítás szakértő (quality expert)

A határ mindig ott van ahol én vagyok.
Wherever I am , the borders are there with me.

Áron, Nyárlőrinc
A határ lehet országokat elválasztó képzeletbeli határ, vagy az ember tűrőképességében egy gát, ami néha átszakad, de akkor az ember kifordul magából.
Border can be an imaginary line which devides countries or something like a fence in someone’s forbearance which might shatter and in that case the person can loose it.

Tibor, Nyárlőrinc_tanár (teacher)
Sokféle határ létezik- ebben van jó és rossz egyaránt. A határ figyelmeztet, pl. tűrőképességünkre, jelez- országhatár vagy mert úgy van, ketyeg mint az idő (élet jön/megy).
There are lots of different borders- they can be equally good or bad. Borders can help us to recognize our patience, they show given restrictions and they just like time, pass by.

Balázs, Nyárlőrinc

Enis, Gelsenkirchen_student
To me „border“ means not only a restriction (in your mind, between countries or people), but also a chance. A chance to free????, to overcome and to be brave.

Melinda, Szeged_tanuló (student)
A határ a csillagos ég. Amiért nem kerülünk bajba, az jó.
The stars in the sky. What doesn’t get us in trouble is ok.

Réka, Szeged_tanuló (student)
A határ, amit nem léphetek át, vagy különben bajba kerülök.
A border, which I shouldn’t trespass otherwise I get in trouble.

Lehel, Szeged_SZTE biológia szak (student)
A határ –emberi dolgokban- mindenkiben ott van, vele születik. Az életünk nagy feladata ezeket jól beállítani és megéreznünk, tiszteletben tartanunk. Emberré csak így válhatunk!
They are present in every human since birth. Our task in life is to set these correctly, feel them and respect them. Only this way we can remain humans.

Mareike, Darmstadt_speedskater
Lisa, Dessau_speedskater
Es gibt keine Grenzen, Grenzen existieren nur im Kopf.
There is no border, borders are just in your mind.

Ágota, Szeged_pedagógus (teacher)
Jelenleg olyan emberekkel foglalkozom, akiknek nemigen vannak morális határaik, így nagyon vigyázok a magaméra. Az országhatár? A mai napig örülök, hogy nem állítanak meg a határőrök.
Currently I am looking after people who don’t have moral borders, therefore I have to look after mine more. Borders between countries? I am glad no one stopps me at the borders anymore.

Ludmila & Denis, Praha_trenéři (trainers)
V Szegedu jsme na týden jako trenéři české reprezentace v inline rychlobruslení. Hranice? Pro nás oba (jsme manželé) něco, co nás dřív omezovalo v poznávání světa, ale dneska si pořád uvědomujeme jaké to je, když už sice neexistují, tak pořád určují místo, kam patříme.

Zsuzsi, Szeged_tanuló (student)
Először is számomra a „határ“ szó az Európai Únió által kínált korlátlan lehetőségeket jelenti tanulmányaim szempontjából, hiszen Brüsszelben tanulok hegedülni. Átvitt értelemben gyermekkoromban eléggé behatárolták az életemet és ezeket a korlátokat próbálom jelenleg leküzdeni(mert ösztönösen nem megy), hogy szabadon élhessek. Társadalmi szempontból szükség van határokat szabni, de mint minden más esetben is, itt is óvakodni kell attól, hogy átessünk a ló túloldalára, megtalálva az „arany középutat“.
Firsly, the unlimited opportunities for my studies within the EU, because I am studying in Brussels. My childhood was defined by borders which are still present in my life. I am trying to conquer these in order to live free. Our society  requires set borders, but they have to be reasonable.

Katalin, Szeged_kereskedő (manager)
Nincsenek behatárolva a határok. Az élet változik és így az ember nyitott kell, hogy legyen. Ott lehetnek korlátok, ahol az ember ismerete hiányos, korlátozott, de ez sem lehet konstans, hanem fejlődés és tanulás által bővülhet...
They can’t be defined. Our life is ever changing and we have to be open minded. Our incoplete knowledge creates limits, however by continous studies these limits can always be improved.

László, Szeged_aktív nyugdíjas (retired)
Határok- korlátok(ez emlékekből fakad) a szétszabdalt Európa, a régen átélt határátlépések negatív emléke. A mai tapasztalat alapján  a határ = híd, ahol más emberek/nemzetek kultúrájába átjárhat. Szintén mint erkölcsi határ = a jó érzésű ember soha nem lép át és  ezt mindenki maga szabja meg de ezt befolyásolja az identitás a szocializálódás folyamata.
Borders are limits and restrictions. They evoke negative memories from the past. Currently I am experiencing borders as bridges, connecting people and nations. Moral borders are those which we all have within us. These are defined by our identity and the socialization process.

No comments:

Post a Comment