23/07/2012

Pécs [HU]

Magdi, Pécs_tanítónő (teacher)
Szabadságot, ismeretséget.
Freedom, contacts.

Magdi, Pécs_grafikus (graphic designer)
A határokat mindenki magának állítja, és azután próbálja átlépni! Határ nincs! Határ a csillagos ég!!!
Everyone sets the borders for themselves, and then tries to go beyond them! There are no limits! Sky's the limit!

István, Pécs
Bőrökkel foglalkozó cégekben dolgoztam. Kevés helyre utaztam, ettől a határaim előttem és a fejemben tágulnak.
I have worked for a leather industry. I haven’t been to many places therefore my borders are sill ahead of me and there are expanding in my head.

Dániel, Pécs_operatőr (operator)
A határaim azok, amiket le szeretnék győzni.
Things that I want to conquer.

Emil, Kishajmás_fordító; tolmács (translator)
Határ számomra az lenne, ha elképzeléseimet nem tudnám megvalósítani.
If I couldn’t realize my ideas.

Enikő, Pécs_masszőr (masseur)
Amíg az emberi kapcsolatokat a szeretet mozgatja addig nincsenek határok. A fizikai határok múlandóak, változnak, viszonylagosak.
As long as human relationships are ruled by love there are no boundaries. The physical boundaries are perishable, changing and relative.

Lóránd, Pécs_tanuló (student)
Cecília, Pécs_tanuló (student)

Zsuzsanna, Tengelic_pedagógus (teacher)
A határ hat, hatást szab. Ha tárt vagy, határtalan vagy.
Boundaries can have an influence on you. If you are open minded you have no boundaries.

Irén, Pécs_nyugdíjas (retired)
Mindig addig lehet valamit csinálni, amíg az nem büntetendő. Ha nem büntetnek több a bűneset. A határokat az ember határozza meg, de törvények is kellenek.
As long as things are legal you can do them. If there is no punishment there is more crime. People do need laws.

Kristian, Pécs_tanuló (student)
Fontos dolog ez a szó. Mert mindenkinek van szerintem határa, az én határom amit le akarok győzni minnél hamarabb.
This word is important to me. We all have borders. I want to conquer mine.

Iván, Pécs_asztalos (carpenter)
Határaim a kihívások alapjai. Megfelelni nekik és élni velük.
My borders are my challenges. I have to live up to them and with them.

Anna, Budapest_tanuló (student)
A határ sokféle dolgot jelenthet. Az élet tele van határral, olyanokkal is amirő nem is tudnánk, hogy határok az életben. Az élet számomra egy kaland, bármit kipróbálok, amit tudok, de fontosak a határok, mind erkölcsi, magatartásbeli, etikai értelemben. Számomra  a saját határaim meghatározóak. Meg kell tanulni mindenkinek, hogy mikor mire mond nemet, meg kell húzni mindenkinek a saját határait.
Borders have lots of meanings. Life is full of them and sometimes we don’t even realize they are there. Life is an adventure to me. I would try anything but I think limits in morality, behavior and in ethics  are important. Everyone should define their own borders and learn when to say no to things.

Gábor, Pécs_tanuló (student)

A határok számomra sokkal inkább kézzel foghatatlan dolgok, így például a képességek határai, de erre kihívásként tekintek, hiszen nincs lehetetlen, csak tehetetlen.
Borders are tangible things. For example the limits of one’s abilities. I look at borders as challenges  because nothing is impossible, only incompetent people.

Annamária, Szarvas_festő; karikaturista (artist)
A határok kívül és belül létező képződmények. A bennünk lévő határok terelik a sorsunkat. Néha körömmel kell utat vájnunk a határokban.  A mentális határok pedig gyakran még kevésbé áthatolhatók, mint a fizikaiak.
Borders are formations inside and outside of us. Those within us direct our destiny. Sometimes we have to scratch with our nails the way out of them. These mental borders are more difficult to overcome than the physically existing borders.

József, Pécs_ nyugdíjas; hajléktalan (retired, homeless)
Belülről elzártságot, kívülről szabadságot.
Isolation from inside and freedom from outside.

Liza & Gréta & Péter, Pécs_fogorvos (dentist)
Számomra nincsenek határok, és azt szeretném ha másoknak sem lenne. De legfőképp saját magunk ne legyünk saját határaink.
I don’t have borders and i wish no one would. And more importantly I wish no one would become their own borders.

Mónika, Pécs_fogyateékosokat nevelő; életirányító; gondozó (carer)
Nekem a határ a haza es a haza között van. Ausztriában élő Magyar nő vagyok.
My borders are between my home lands. I’m a Hungarian woman living in Austria.

Ilona, Pécs, eladó (saleswoman)Számomra az élet semmi részén nincs határ, se öltözködésben se gyereknevelésben sem szerelemben.
I have no borders in my life. Have no borders in fashion in childcare and I don’t know borders in love either.

No comments:

Post a Comment