17/07/2012

Lučenec [Slovakia]

Katka, Lučenec_študentka fotografie (student of photogrpahy)
Hranica je pre mňa moja vlastná nevedomosť...
napríklad aj "nevedomosť" jazykov.. 
My lacks of knowledge …for example not knowing languages…these are my borders. 

Oxal, Lučenec_zvukár; pekár; elektrikár; fárikár; trávnikár 
(sound engineer; baker; electricia;gardener) Hranice sú nedefinovateľné, individuálne a každý by mal vedieť
od kadiaľ po kadiaľ. Ak to prekročíme bude všetko, iba my nebudeme... 
You can’t define borders. Everyone should know them on individual basis from where to where. Once we trespass them there will be everything only we will cease to exist.
 

Miroslav, Mučín_sociálny prípad (social case) 
Sloboda.
Freedom.

Milan, Lučenec_opatrovateľ (carer) 
Žaneta, Lučenec
Hranica je zákon. 
Borders are laws. 
Natália, Lučenec_študentka SOŠ (student)
Odkiaľ pokiaľ. 
From where to where.
 
Salome, Lučenec_študentka SOŠ (student) 
Sú veci, ktoré si môžme dovoliť a ktoré nie! 
There are things I can afford and things I can’t.
 
Pamela, Lučenec_študentka (student)
Hranica tancu, hiphohu, techno. 
Borders of dance, hip-hop, techno.
 
Norbert, Lučenec 
Nikolas, Lučenec_študent (student)
Obmedzenie možností. 
Restricted possibilities.


Denisa, Lučenec, študentka medicíny (student of medicine)
Martin, Olomouc, student lékařství (student of medicine)
Luďská hlúposť.
Human stupidity.  


Marek, Lučenec_invalidný dôchodca (retired)
Som čaško chorí, mám smrtelnú chorobu. Chodím na dialízu
a som ku tomu na ulici. A mam to čašké v živote a zatiaľ
sami ludia otačajú chrbtom. 
I have a lethal illness. I have to attend doctors and I am on the street.  
My life is hard and people tend to turn they backs to me.
 
Alexis, Lučenec_študentka (student)
Keď už je toho veľa, tak to stopnem. 
If I have too much of it I’ll stop them.
 

Bohuš, Žilina_robotník, betonár (manual worker)
Neviem, darmo sa pýtate, keď neviem. 
I don’t know. Don’t even ask me because I just don’t know.
 

No comments:

Post a Comment