08/11/2010

Levoča [Slovakia]

Lucia, Levoča

Jozef, Levoča

Veronika, Stará Voda _študentka (student)

Zdenka, Nižná Olšava _študentka (student)

Karol, Levoča _študent (student)


Václav, Levoča _rehabilitačný masér (physiotherapy masseur)

Vlado, Levoča

Carmen, Levoča

Mária, Levoča _na materskej dovolenke (on maternity leave)
Jakub, Levoča _študent (student)

Oľga, Levoča _riaditeľka Múzea špeciálného školstva (Director of Museum special education)

Ondrej, Levoča _pomocník na stavbe (construction helper)

09/10/2010

Košice [Slovakia]

Peter a Katka,
Michalovce a Vranov n. Topĺou _študenti (students)

Janka, Košice _IT tester

Anton, Humenné _stavbár (builder)


Patrik, Revúca _“Sakra” graffiti

Petra, Bratislava _cestovateľka (traveler)
Hranica pre mňa znamená bod pokiaľ sa dá ísť bez problémov. Hranice sa dajú prekonať, no treba na to aspoň nejaké úsilie.
For me border means a point which you can reach without difficulty. You can overcome the notion of border but it takes a bit of an effort.

Ján, Košice
Ľubomír, Košice _rušňovodič (locomotive driver)

Helka, Bratislava _prekladateľka (translator)
Hranice sú priepustné. Borders are permeable.
Richard, Bratislava_IT technik (IT operator) 
Život bez hraníc má pre mňa viacej výhod ako život s hranicami. Napr. voľnosť pohybu, väčší okruh známych. Sú s tým ale spojené aj nevýhody typu strata suverenity, hrozba straty kultúry. Tieto nevýhody treba eliminovať. V ľudskom správaní sú zase hranice prospešné, chránia nás pred hlúposťou druhých. Často krát ma hranice typu morálne správanie, dobré mravy, alebo etické konanie zachránili.
A life without borders has more advantages for me than a life with them. For example: freedom of travel, greater circle of acquaintances. However, there are downsides to it like loosing independence or the disappearence of cultures. These disadvantages need to be eliminated. On the other hand borders within human behavior protect us against the foolishness of others. Borders within morality, ethical behavior and good manners often saved me.

Dominik, Košice _študent (student)

Lina, Košice _fotografka (photographer)

Palo, Košice
Ivana, Katarína, Ondrej, Marek, Košice _students

MOON RIDERS

Mária, Košice

Paula a Manuel, Spain

Iveta s dcérou Roxanou, Košice

11/09/2010

Chmeľová_Obecný dom_ Dni chleba [Slovakia]

Ľudová hudba Alex, Bardejov _Primáš Alexej Billý _Folk Music Alex

Anna, Chmeľová

Organizátori Dní Chleba, Chmeľová

Anna, Chmeľová

Jozef, Chmeľová _zásobovač na družstve (warehouse on the farm)

Ján a Martin, Bratislava

Vladimír, Medzilaborce _predseda Rusínskej obrody
(President of Rusínska obroda)

Martin so synom, Orlov_ gréckokatolícky kňaz (Greek Orthodox priest)

Marta, Svidník

Ján s manželkou Máriou, Chmeľová _starosta (mayor)

Jozef a Jozef, Chmeľová