01/11/2011

Fagetu_Salaj [Romania]

Jano, Gemelčička_žiak (student)
Z čoho máš najväčší strach? Z ničoho.
What do you have the most fear from? From nothing. 


 


Jaro, Gemelčička_nezamestnaný (unemployed)
Prekročenie hranice, získanie a spoznanie nových vedomostí. Prekročením hranice sa vždy naučím niečo, čo pre mňa dovtedy bolo nemožné.
Overcoming border, getting new knowledge. Overcoming the border I always learn something which was impossible for me to learn before.Ionela, Šarany_študentka geografie (student of geography)
Anka, Gemečička_študentka učiteľstva (student of pedagogy)
Prekročením hraníc sa naučíme nové veci, ktoré môžu byť tak pozitívne ako i negatívne. Myslíme na to, že nám prispejú k našej kariére.

Overcoming border we learn new things that can be positive and negative. We think it will be helpfull to our career.
Agnesa, Gemelčička_dôchodkyňa (Pensioner)
Naša hranica je Faget.

Our border is Faget.
Tonka, Gemelčička_dôchodkyňa (Pensioner)
Tu je naša hranica.
Here is our border.

Mana, Gemelčička_dôchodkyňa (Pensioner)
Bez komentára.
No comment.


01/09/2011

Regensburg [Germany]

Nadine, Stuttgart_študentka, prekladateľka (student and translator)
Hranica je tam, kde sa končí sranda.
Die Grenze ist da, wo der Spaß aufhört.
Border is there, where the fun ends.

Braňo, Bratislava_strategický poradca (strategic advisor)
Hranica – súvislosť v rôznorodosti.
Borders – commons in diversity.

Hafiz, Pakistan _ student PhA. physical chemistry
There should not be any border.

Sabina, Regensburg_student of eastern and western studies
Julia, Regensburg_ student of eastern and western studies
Grenzen entstehen zuerst im Kopf, wir haben im Studium viele Grenzen überwunden und neue (Schmerz-) Grenzen gefunden.
Borders primarily exist in our heads, our studies have enabled us to overcome many borders and discover many new.

Andi, Regensburg _student of business administration
Grenzen gibt es nur, damit sie überwunden werden.

Borders only exist to get over them.
Woife, Regensburg_student of business administration
Borders only exist in the psychology and physiology of human, but not in the cultural context.

Sandro, Regensburg_student
Border = limit
No border = no limit
Anthony, Regensburg_student of biology
Judith, Regensburg_student of biology
Grenzenlos leben.
Live without borders.
Anna-Lena, Regensburg_PhD. student, history of art
Do we really need to know our borders?
I neither know my own ones.
Florian, Regensburg_student of history
Borders in our times are merely political to me.

Luca, Regensburg _student
Grenze ist, wenns halt aufhört.
Borders mean that it ends.
Lena, Regensburg_student
Grenzen sind überflüssig.
There is no use for borders.
Uli, Regensburg_erzieherin (educator)
Alles hat Grenzen. Das ist gut, vor allem, wenn man darüber hinaus kommt und etwas Neues daraus wächst.
Everything has a border. This is good, especially if you go further and something new grows up from that.

Doris and Florian, Regensburg_biologist and doctor
Living is overcoming borders.
Gabi, Regensburg_biologist
I don´t like borders.

Johannes, München_student
Eine Grenze ist etwas, dass es zu überwinden gilt.

Border is something to overcome.
Nikolaus, Rosenheim_student
Grenzen bedeuten Kontakt. 
Borders mean contact.

         
Sebastian, Heppenheim_German-Spanish studies
Ich fühle mich als grenzenloser Weltenbürger.
I feel like a boundless world citizen.Christoph, Regensburg_student germanistiky, katolické teologie a češtiny (Germanic, Catholic theology and Czech sudies)
Hranice nejsou tam, kde má člověk kamarády!
Borders are not there, where you have friends
Susanne, Neustadt/Aisch_Humanmedizin (student of Human Medicine)
Jeder Mensch hat Grenzen, die andere nicht überschreiten sollten.
Every man has borders, which should not be crossed by the others.
Franz, Regensburg_Humanmedizin (student of Human Medicine)
Grenzen sind von Menschen gezogene Linien, die zwei einheitliche Dinge von einander trennen.
Borders are lines drawn by a man. These lines separate two identical things from each other.

Martha, Regensburg_Sozialpädagogin (Social Pedagogue)
Bei Grenze denke ich an was Aufregendes, dass es zu ergründen gibt und gleichzeitig Ehrfurcht vor dem Neuen und erst mal Unbekannten. Es stellt sich für mich die Frage: "Will das Neue erkundet werden?"

The word border makes me think of something exciting that is to be
explored, but in the same way it means reverence for the new and at
the beginning unknown. The question occurs to me: "Does the new itself
want to be explored?"

     Tatjana, Regensburg
Grenzen bedeuten für mich einerseits die Einschränkung der Möglichkeiten, andererseits denke ich dabei auch einfach an Ländergrenzen, Zoll, Passkontrolle und ähnliche Begriffe.
On the one hand, borders mean a limitation of opportunities to me. On the other hand, I think there simply of country borders, customs duty, passport control and similar terms.
Mohammed, Iran_PhD. student of mathematics
Limitation, Constraint, something which isn´t ??? Freedom.

23/07/2011

Velká nad Veličkou_Horňácké slavnosti [Czech Republic]

Marie a Alžběta, Velká nad Veličkou_důchodkyně ­(Pensioner)
Lepší je žít bez hranic. Určité mantinely ale mósá byt. 
It is better to live without borders. Specific barrier must be.
Renata, Zlín_podnikatelka (businesswoman)
Hranice jsou pro mne zásady, které se snažím dodržovat a jen velmi nerada je překračuji. 
Borders are my principles which I try to follow and very do not like to cross.
Petra, Zlín_architektka (architect)
To, za co chci jít. This, what I want overcome.
Ada, Vsetín_studentka architektury (student of architecture)
To, co se musí překonávat. Something to be break.

Jan, Tuřany_architekt (architect)
Zažil jsem hranice. Oficiálně je soudruzi nazývali hranice mezi Táborem míru
a světem imperialismu. Ale i když jsme projížděli hranicemi států Tábora míru, bylo to za účasti ozbrojených strážců. To ponižování, ta bezbrannost! Režim založený na ozbrojené moci a strachu v každodenním životě padnul. Nezapomenul jsem na ten život. A užívám si svobody. Až ve svém vysokém věku se jezdím podívat na kulturní historickou tvorbu řady generací, tedy na to, co jsem měl vidět v době svých studií. Těší mě, že mí vnuci, mluvící francouzsky a anglicky, cestují volně po světě. Těší mě, že se neztratí, naopak prosadili se. Važme si své Svobody.
I experienced borders. Comrades officially called them borders between the peace camp and the world of imperialism. Even when we were crossing the state borders of the peace camp countries, armed guards were present. What a humiliation and vulnerability! The regime based on forces and fear in everyday life collapsed. I have never forgotten that life. I enjoy freedom. Only now when I am older, I travel to see the cultural historical heritage of generations which I ought to see during my studies. I am glad that my grandsons, speaking French and English, travel the world freely. I am glad they won't get lost and that they have their way. We should treasure our freedom.
Salza, Sofia(Bulgaria)_studentka botaniky (botany student)
Border is something which takes some effort an courage to pass… an a desire, will to see what I waiting for you on the other side. Could be a border inside you or between you and other people. Hranice je něco, co vyžaduje trochu úsilí a odvahy ji překročit ... touha vidět, co na Vás čeká na druhé straně. Může to být hranice ve Vás nebo mezi Vámi a jinými lidmi.
Karel, Bílé Kartpaty_ botanik (botanist)
Hranica je neco, co je vedené v místě, kde sa postupně střídajú dva jevy, které chce někdo rozlišit ostrú čárú. Hranica Horňácka je Hroznová Lhota. Border is something that is kept in place where it gradually turns two phenomena that somebody wants to distinguish a sharp line. Border of Horňácko is Hroznová Lhota.

Josefína, Nespeky_studentka VŠUP (student)
Júlie a pes Tonička, Sušice_studentka VŠUP (student)
Co pro nás znamená hranice? Místo, kde se pálí čarodějnice.
What does border mean to us? A place where witches are burned.

Alena, Dolní Cerekev_sociální pracovník, občanské poradenství (social worker)       
Ukazovat se nahá, podvádět, krást, škodit lidem a přírodě.
Showing naked, cheat, steal, harm people and nature.
Pavla, Lesnická fakulta (Faculty of Forestry)                  
Hranice. Konec lesů.
Border. The End of forests.
Lenka, Praha_odborná manažérka (manager)
Krok přes. Step through.
Věra, Brno_podnikatelka (businesswoman)
Boření hranic je potíž. Breaking boundaries is the difficulty.
Barbora, Hradec Králové_teoretička umění (art theorist)
Stanovené omezení, jež může být překročeno.
The specified limits that can be overcome.
Marek, Lipov_stolář (carpenter)
Pokušení. Temptation
František, Velká nad Veličkou_ všeumělec (Jack of all trades)
Hranica, je hranica, ktorú nemožu prekročit.
Border is border I can´t overcome.
Klaudia, Poprad_keramička (ceramicist)
Věc, ktorú neustále posúvam. The thing, that I constantly push.
Slavo, Bratislava_sochár (sculptor)
Nič! V zmylse, že všetko. Nothing! In a sense that all.

Věra, Hroznová Lhota, maminka na mateřské dovolené (on maternity leave)
Jakákoliv hranice je kdykoliv překonatelná.
Any border is crossable anytime.
Martin, Zlín_houslař (violin maker)
Hranice jsou na to, aby se překračovaly.
Border is there to be overcome.
Dominika, Střílky_studentka (student)
To co by se mělo občas překročit.
Something to be occasionally overcome.
Adéla_Malá Vrbka_studentku (student)
Já mám hranice velmi posunuté. My border is very far.

Lenka, Hroznová Lhota_ zahradní architektka (landscape architect)
Má hranice je něco, za co bych nešla, protože by to ublížilo někomu,
na kom mi záleží.
My border is something for which I would not pass because
it would hurt someone for whom I care.
Eva, Velká nad Veličkou_podnikatelka (businesswoman)
Jan Hus
Bohunka, Zlín_učitelka (teacher)
Nemám Hranice. I have no border.
Věra, Velká nad Veličkou_asistentka (assistant)
František, Velká nad Veličkou_chemik (chemist)
Hranice jsou od toho, aby se překračovaly.
Border is there to be overcome.

02/07/2011

Čuňovo [Slovakia]

Tomáš, Bratislava_cyklokuchyňa_grafik (cyclekitchen_graphic) 
Odtál potál.
So far away.

Paula, Bratislava_freelancer
Zakázané ovocie, prikázaný smer...
Forbidden fruit, one way direction...
Maskot_Mascot, Bratislava
Skočiť do Dunaja.
Jump to the Danube.Mirka, Krásno nad Kysucou, učiteľ (teacher)
Chcem vedieť, čo je za hranicou :)
I want to know what is beyond :)

Magdaléna, Bratislava_tanečnice (dancer) 
Ísť ďalej.
Go further.
Tono, Bratislava_perkusionista, muzikoterapeut (drum-hoper)
Hranica je hra.
Border is a game.
syyp.weebly.com
yoyo.sk

Dodo, Bratislava_študent (student)
Nemám hranicu.
I haven't border.


Zbor Baden - Powella Bratislava_skauti (scouts)
Hranica je výzva.
The border is a challenge.

Eva, Bratislava_psychiatrička (psychiatrist)
Hranica pre mňa predstavuje skôr niečo vnútorné, dané mojím zmýšľaním. V tomto období pre mňa znamená najmä moje malé dieťa, teda moju predstavu čo je preň dobré, ktorá ohraničuje moje konanie.
Border means to me rather something internal. It is the way that I am t hinking. During this period, especially for me is my little baby, so my idea of ​​what is good for it, which limits my actions.

18/06/2011

Bratislava_Street Art Festival [Slovakia]


Jana, Košice_hľadajúca (seeker)
Hranice sú pre mňa zbytočné obmedzenie.

Borders are unnecessary limitations for me.
Džany, Bratislava_organizátorka StreetArtFestivalu (organizer of SFT)
Moje hranice sa inak volajú hranice spoznávania, takže som rada,
že existujú, lebo ma posielajú ďalej a ďalej.
My border is otherwise called the border of exploring, learning so I'm glad they exist, 
they sent me further and further.

Galina s dcérou Nelou, Bratislava-Petržalka_cytotechnička (cytotechnician)
Obmedzenie - rozdelenie
Limitation- separation

Barbara, Jelka_studentka (student)
Bez komentáře.
No comment.

Zuzana s dcérou Martinou, Bratislava_obchodnice s oceľou (businesswoman with steel)
Maximum

Illah, Šymon a Meda, Bratislava_fotografové (photographers)
Illah_ Tam, kde je dáš. Borders is there, where put it.      
Šymon_ Hranice je dobré poznať. It is good to know the borders.

Dominika, Bratislava_oděvní designérka (clothing designer)
Hranica je moje miesto na hranie.
Borders are my place to play.
Renaud, Bratislava_organizátor StreetArtFestivalu (organizer SAF)
Niečo, čo treba prekonať.
Something to be break.

Octavia, Capetown, South Africa_designer
Never go beyond being true to oneself. Live to the limit without distruction.
Buď stále upřímný k sobě. Žij na hraně bez překročení.

Saša, Bratislava_psychologička (psychologist)
Hranica nie je.
Borders don´t exist.

Michal, Bratislava_sociální pracovník (social worker)
Hranice v hlave? Ako sú prechodné? Dobre? Dobre!
Borders in your head? How can they be trespassed? Good? Good!

Andrea, Jablonov nad Turňou_osobná asistentka (personal assistant)
Hranice pomáhajú definovať sľobodu. Najhoršie su tie v hlave.
Borders help to define freedom.The worst one are those created in your head.