21/06/2012

Wrocław [Poland]

Wieslaw, Wroclaw, PL_ remontuje mieszkania (remodeling appartments)
Polska. Wszystko.
Poland. Everything.

Ola and Oli, Gdańsk, Wrocław, PL_studenci fotografie (photography students)
Granice są po to by je przekraczać. Ludzie powinni podrózować zarówno po świecie jak i wgłąb siebie. Rozwijać się. Zagłębiać się w swoją świadomość. Granice są tworem ludzkości, które zostały stworzone by ograniczać. Nie powinno być granic.

The boarders are to be crossed. People should travel around the world and within themselves. To develop themselves. To get deeper into their consciousness. The boarders are creation of human nature and they were created to put limits. There shouldn’t be any boarders.

Kasia, Ząbkowice Śląskie, PL_media and communication student
Border: something that stops me but it can’t because I’m going to cross it.

Arkadius, Wroclaw, PL_sales manager
Border is a challenge to cross it.

Monika, Wroclaw, PL_student
Border is to cross it!!! :)
Aleksandra, Ząbkowice Śląskie, PL_student
Granica jest dla mnie czymś czego nie mogę w żadnym wypadku przekroczyć.
The boarders are for me something that I can’t cross in any case.

Peter, Bojnice, SK_obchodný manažér (sales manager)
Niečo, čo by sa prekročiť malo, ale zároveň niečo, čo by sa prekračovať nemalo.
Something that should be crossed but at the same time something that shouldn’t be crossed.

Hubert, Lubin, PL_apprentice – tailor
As Poland is already in EU, it is easier to cross borders, there is much more freedom

in moving around. I like it.

Emil, Wroclaw, PL_retiree
He doesn’t have boarders.

Pawel, Wroclaw, PL_grafik
(without answer)

Janusz, Wroclaw, PL_ Professor der Germanistik (Professor of Germanics)
Botschafter des europäischen Jahres des interkulturellen Dialogs 2009 der Republik Polen.

Ambassador of Poland during the European Year of Intercultural Dialogue 2009.
Für mich war die Grenze zwischen Polen und Deutschland sehr wichtig - ich habe den Weltkrieg als Kind erlebt. Die Grenze soll die Völker, die Nationen und die Menschen nicht trennen sondern verbinden. Alle Grenzen sollen friedliche Grenzen bleiben!
The border between Poland and Germany was very important to me - I experienced the Worldwar as a child. Borders should not devide peoples, nations and humans, but connect them. All borders should remain peacefull borders!

Magdalena, Wroclaw, PL_ studentką ogrodnictwa (student of horciculture)
Bartosz, Wroclaw, PL, trenerom tenisa (tennis coach)
Dla nas nie istnieją granice!
For us the boarders don’t  exist!

Andrzej, Wroclaw, PL_dziennikarz (journalist)
Nie ma granic.
Don’t have borders.

Julia, Wroclaw, PL_studentka finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (finance student in Economy University in Wroclaw)
Granica jest wtedy, kiedy człowiek poddaje się!
The boarder means when the man gives up.

Natalia, Wroclaw, PL_animator filmowy (film animator)
Granica jest dla mnie przestrzenią, którą muszę pokonać zarówno w sobie samej jak pomiędzy innymi.
The border for me is a fence that I must overcome in the same time in me and among others.

Justyna Karolina, Wroclaw, PL_ projektantka (designer)
Granica – coś, czego nie powinno się przekraczać w relacjach międzyludzkich. Raz przekroczona jest trudna do odbudowania. Ale zawsze możne się cofnąć i wrócić do początków swojej granicy
Boarder – something that shouldn’t be crossed in interpersonal relations. Once crossed, it is difficult to step back. But there is always a possibility to go back and return to beginning of one´s border.

Damian, Wroclaw, PL_artysta graficzny i ilustrator (graphic artist and illustrator)
Granica jest dla mnie ograniczeniem, ciasnym pokoikiem z lufcikiem na górze. Ale zawsze są drzwi, aby z niej wyjść.
The border for me is limitation, tight room with a little air in the upper part. But there are always some door to leave the room.

Alex and Mateusz, Wroclaw, PL_studenci (high school students)
Granica oznacza dla mnie ograniczenia, które człowiek powinien przekraczać.
Granica – są to określone zasady których nie powinno się przekraczać chcąc dobrą atmosferę w towarzystwie i jak i w spoleczenstwie.
For me, the border means limitation which a man should overcome.
Borders are certain rules that shouldn’t be twisted if you want to keep a good atmosphere in the community and society.

Grzegorz and Agnieszka, Wroclaw, PL_bartenders
End of something. Something in between.

Marcin, Wroclaw, PL_artysta, szklarz, ceramik (artist, glassworker, ceramics)
Jedyną granicą, która dla mnie istnieje – jest niestety w myśleniu niektórych ludzi.
The only border which exists for me is unluckily the one that is in thinking of some people.

Pawel, Wroclaw_RD Manager
Granica – ograniczenie wolności, osobiście ograniczenie mentalno psychiczne, które trzeba przezwyciężać.
Border – limitation of freedom, especially mental-psychic limitation which needs to be overcome.

Mateusz, Zory_informatyk (IT specialist)
Staw świadomości rzadko doswiadczymy w swym życiu.
State of consciousness being achieved in my life.

Patrik, Wroclaw, PL_bartender in chief
Border: I can’t go further without permission.

Andrzej, Wroclaw, PL_emeryt (retiree)
Żyć zgodnie z prawdą.
To live in accordance with the truth.

Ula, Wroclaw, PL_architect
The border is limit of our mind.


Kasia, Wroclaw, PL_grafik, fotograf (graphic artist, photographer)
Ten krótki moment między świadomością a zasypaniem.
The little moment between being conscious and asleep.

 
Marisha, Wroclaw, PL_public transport organizer (public transport organizer)
Pierwszą rzeczą, która przyszła mi na myśl po usłyszeniu „granica” była piosenka Johna Lennona Imagine. Czyli generalnie granica skojarzy mi się s czymś co przeszkadza, coś co zostało sztucznie wytworzone i jest niepotrzebne.
The first thing that comes to my mind after hearing a word “border” is the song from John Lennon – Imagine. That means in general, the border is associated with something that disturb, something that was created artificially and it is unnecessary.

No comments:

Post a Comment