20/06/2012

Liberec [Czech Republic]


Vladimír, Liberec_uštván léty
Nejlepší je svět bez hranic a pokud už jsou hranice, je kouzelné je překonávat.
Vladimír, Jilemnice_důchodce
Hranice - pro mě je to stále představa - 2x betonová závora a elektrické dráty

s Německem a Rakouskem. Jednou jsem byl na kole na Čiháku - zemská brána na řece Orlici. A metry vedle vedle chaty tekl potůček, který tvořil hranici s Polskem.
A já jsem řekl - ak bych si představoval hranice na západ. To, že se toho dožiju, jsem nevěřil. Joie de vivue! Luciáno!

Miroslav, Liberec_IT technik
Vrzající kolena.

Dita, Liberec_grafička
Když se řekne hranice, tak je to strach, že nejde za ní jít (třeba bolest).
Štěpánka, Liberec_vědkyně
Hranice je nějaký limit, který je třeba překonat.

Martin, Liberec_žák
Typ poskládaní klád na táborový oheň.
Reinhard, Berlin, GER_Fotograf / Dozent (photographer / lecturer)
Grenzen dienen der Orientierung. Mit zunehmende Lebenserfahrung kann ich mich immer besser entscheiden, ob ich sie anerkennen oder überschreiten will.
 
Borders are there for orientation. As my experience of life is growing, I can better decide, if I want to accept them, or not.
 

Petra, Falkensee (Berlin), GER_Wetterdiensttechnikerin (meteorological service technician)
„Vergangenheit“ "Past"

Manfred, Berlin, GER_Büromaschinenmechaniker, Lebenskünstler
(typewriter mechanist, master in the art of living )
DDR - German Democratic Republic


Christoph, Berlin, GER_Projektmanager
Nicht mehr Zeitgemäss

No more up to date.

Miloš, Sokolov_důchodce
Hranice pro mne neznamenají celkem nic, jsem rád že jsme se otevřeli světu

a svět nám.


Štepánka, Liberec_zdravotní sestra
Štepánka Lili
Každá hranice se s větším či menším množstvím vůle dá překonat.

Daďa, Liberec_farmaceutická asistentka
Hranice je něco, co člověka neomezuje, protože ji může překonat.

Něco, co odděluje známe od neznámého.

Dana se synem Davidem a Lukášem, Liberec_dispečerka
Moje jediná hranice jsou finance.

Karolína, Frýdlant_studentka
Hranice je něco co si každý určuje sám ve své hlavě. Každý je má posunuté někde jinde, záleží to na mnoha faktorech (charakter, vzdělání, povaha, odvaha...).

Asi hlavně ta odvaha...

Kateřina, Jilemnice_studentka
Hranice?..je to mez, za kterou je něco nového,neznámého. Něco čeho se

někteří bojí a nedovolí si je přesáhnout, ale někteří je přesáhnout chtějí.

Milan, Liberec_soukromý podnikatel
Nic – když nejsou, tím lépe.

Michal, Hrádek nad Nisou_programátor
Hranice by se měli překonávat a nezastavit se před nimy.

Iveta s Lukáškem, Liberec_na mateřské dovolené
Pod pojmem hranice mě napadnou pomyslné hranice našich možností. Kam jsme schopni každný z nás až zajít. Třeba ve vztahu partnerském, ve kterém ustupujeme

a tolerujeme druhého dokud to jen jde. Osobně jsem měla nastavené osobní hranice za které jsem nechtěla kolikrát jít a přesto jsem je ve chvíli potřeby posunula.
Pak si představím zdravotní hranice. Vím co si k sobě samé můžu dovolit, v čem se

šetřit a co je už na mě moc. Tyto hranice mám jasně nastavené. Když “vidím blikat červené světlo,“ vím jasně, že je zle a že mám zabrzdit. Zdraví je pro mě na prvním místě, jelikož ho máme jenom jedno a za peníze si ho nikdy nekoupíme.

Vlasta, Praha_důchodkyně
Slušnost, tolerance, úcta, medzilidské vztahy.

Politeness, respect, tolerance, interpersonal relationships.

Zdenka, Liberec_důchodkyně
Je úžasné že se může cestovat. Mám syna v Norimbergu a je úžasné že může

kdykoliv přijet. Hranice mezi lidmi – aby to vždy byli hranice slušnosti,
úcty a vzájemné tolerance...
It's amazing that we can travel. I have a son in Nürnberg and it's great that he can come at any time. The boundaries between people. They should always be in the boundary of politeness, respect and mutual tolerance.

No comments:

Post a Comment