24/06/2012

Sopot [Poland]

Kamila, Gdynia_studentka
Granica oznacza barierę dla człowieka, coś co trudno mu przekroczyć. Musi się postarać, żeby to zrobić. Jeśli chodzi o granicę między krajami, to są to tylko formalne ograniczenia i łatwo możne je przekraczać.
The border means barrier for a man, something that is difficult for him/her to overcome. He/she has to try to do it. Concerning the borders between countries, those are only formal limitations and it is easy to cross them.
Omar, Tripolis_student
Granica jest tylko linią, którą każdy człowiek może przekroczyć, niezależnie, czy jest to granica pomiędzy ludźmi, czy krajami, jeżeli włoży w to dość wysiłku.
Border is only the line that every man can cross, it doesn’t matter if that is the border between people or countries, if he/she puts enough of efforts into it.

Michal, Sopot_student of chemistry
Alex, Sopot_student of graphic design
Milosh, Sopot_student of ocean geography
No borders.

Luda, Volyn_nurse
Granica to jest to co się chcę przekroczyć, ale nie zawsze to je korzystne dla mnie.
Border is that what you want to cross but it is not always profitable, I think.
Lena, Volyn_sales woman
Граница для меня пустота, которой не должно быть между людьми.
Border is emptiness to me, which should not be among people.
Inna, Rovno_pharmaceutics
Granica jest dla mnie czyms dalekim z checia do przekroczenia.
Border is something far from me, but I would cross it with pleasure.

Kamila, Ustka_nauczyciel (teacher)
Ola, Ustka_student
Granica jest wtedy, gdy zapada krępująca cisza bo ludzie są zbyt skryci i zamknięci w sobie, trzeba otworzyć się na ludzi i przekroczyć własne granice!!!
Border is when there is a disturbing silence, because the people are too hidden and locked up in themselves. It is necessary to open up to people and overcome the own borders!!!

Beata, Gdansk_economist
Granica między kobietą a mężczyzną przejawia się w percepcji świata.
Border between woman and men is reflected in the way they perceive the world.
Kamila, Sopot_psychologist      
Granica jest dla mnie wtedy, kiedy nie będzie nikogo, kto ciągle we mnie wierzy, to moment, kiedy nie ma siły, żeby dalej iść i wierzyc, że wszystko możesz (Mam nadzieje, że nie dotrę tam nigdy).
The border for me is when there will be nobody who still believes in me, the moment when you don’t have the power to go forward and believe that you can do everything. (I hope I will never get there.)
Justyna, Gdansk_student
Strach.
Fear.

Hubert & Sylwia, Dobre Kujawskie_aranżacja i remonty wnętrz (design and interior renovations)
Granica jest między dialektami naszych regionów w Polsce. Jestem Kujawiakiem a moja kobieta jest z Kaszub. W moim regionie w centrum mówi się czystą polszczysz a kaszubski jest mixem niemieckiego i ludzi z gór.
There is a border between dialects of our regions in Poland. I am from Kujawa and my girlfriend is from Kaszuby. In my central region, we speak pure Polish, but in Kaszuby region, it is mix of German and language of mountain people.

Pawel, Gdansk_student: informatyka (student: computer science)
Granica oznacza dla mnie przeszkody. Osiągnięciem jest przekonanie jakieś granicy.
Border means for me the hurdles. To cross certain borders is an accomplishment.

Maria, Reda_poetka (poet)
Granice bywaja rózne!... ale najbardziej slowo to kojarzy mi sie z relacja miedzyludzka, z porozumieniem, które zawsze powinno byc pozytywne miedzy ludzmi.                                           
Granica to na ogol je bariera, która zostaje przekroczona. Przekroczyc granice – w pozytywnym slowa znaczeniu – byc przyjaznie nastawionym do siebie. Szanujmy sie, ludzie, gdziekolwiek bedziemy – bedziemy do siebie otwarci. Otwórzmy granice w sercach.
The borders are various… but the most it associate with interpersonal relations, with understanding that should be positive among people all the time.
Border is barrier which can be crossed. To cross the border – in positive sense of the word – to be a friend of yourself. We have to respect each other, wherever we will be – we will be opened to each other. Lets open barriers in our hearts..

Zaneta & Krzysztof, students (high school)
Granica jest czymś czego nie powinno się przekraczać, np. granica moralna.
The border is something that shouldn’t be crossed, for example moral border.

Paulina, Garwolin_bankowiec (banker)
Pawel, Garwolin_serwis okien I drzwi (window and door service)
Patryk, Garwolin_syn (son)
Rodzina z Garwolina (Woj. mazowieckie)
Granica - nierozerwalnosc małżeństwa.
Słowa przysięgi małżeńskiej „ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską”. Nie przekroczyć granic to znaczy żyć zgodnie z tymi zasadami.
Family from Garwolin (Mazowiecki county)
Border -  inseparability of marriage.
Words of vowels “I promises you the love, fidelity and esteem”. Not to cross the borders means to live in accordance with these principles.

Stanislava & Creslaw, Warszawa_emeryt (pensionner)
Przyjemność przekraczania. Spokój, najpoważniejsze brak przemocy.
Pleasure of crossing. Peace, the most important lack of violence.

No comments:

Post a Comment