23/06/2012

Słupsk [Poland]

Krzysztof, Slupsk_gospodarce (business man)
Pomorskie.

Marlon, Slupsk_flower shop
Granica to tylko linia wymyślona przez ludzi w dzisiejszych czasach to dobrze, że te linie sie zacieraja. Ludzie podróżują i się spotykają, wymieniają poglądy i zaprzyjazniaja sie.
Border is just a line made-up by people in these days. It’s good that those lines fade. People travel and meet,  exchange their views and getting know each other.

Jerzy, SLupsk_retiree
Pomorskie.

Roman, Zlotowie_retiree
Poznanskie Wojwodstvo.
Poznan county.

Grzegorz, Szczecin_inzynier elektorniki morskiej (maritime engineering)
Border = trouble.

Stanislaw, Slupsk_pensioner

Jakub & Isabela, Nikola & Patrik, Slupsk_szyby samochodowe (Worker in glass for the car.)
Granice nic nie oznacza.
Border doesn’t mean anything.

Natalia, Beata, Slupsk_wychowuje dzieci (educates children)
Nie ma granicy!!!
There are no borders!!!

Ryszard, Chocmievasko, Pomorskie
59 years, son of Franciszek.
59 lat, syn Franciszka.

Jacek, Slupsk_machine constructor
Granica – poznanie (tzn.  ograniczenie możliwości poznawania).
Border – knowledge (that means limitations of possibilities of knowledge).

Krzysztof + son Gabriel, Slupsk_kucharz (cook)
Granica: granica lat, granica odległości.
Border: border of years, border of distance.

Bozena, Slupsk
Granica dla mnie i dla mego życia, to jest jak rodzina.
Border for me and for my life, that is like my family.

Kristian, Slupsk
Granica dla mnie i dla mego życia, to jest jak rodzina.
Border for me and for my life, that is like my family.

Oskar, Slupsk_pupil
He doesn’t know what the border is.

Dariusz, Slupsk
(without answer)

No comments:

Post a Comment