29/06/2012

Łódź [Poland]

Tomasz, Lodz_student
Without answer.

Katarzyna, Kutno_english teach for primary school
Granica – mówi mi, że nie ma sensu dalej rozmawiać s drugą osobą.
Border - tells me that there is no sense to continue the relation with person who shows me border.

Jerzy, Lodz_agent ubezpieczeniowy (insurance representative)
Granica jest cały świat.
The whole world is a boarder.

Karina, Tych_student of filmschool
What is border for me? Absolutely nothing.

Anna, Lodz_studiuję filologię (philology student)
Pawel, Lodz_logistyka (logistics)
Granica to linia różnych kultur, podkreśla indywidualność, ale i spaja ludzi.
Border is the line of different cultures, it emphasizes the individuality but it

also allies people.

Zuzanna, Lodz_filologia francuska (studies french philology)
Magdalena, Lodz_barmanka (bartender)
Granica to pewien rodzaj limitu we mnie, który często mam ochotę przekraczać nawet jeśli to niebezpieczne. Czasami warto podjąć to ryzyko :-)
Border is certain type of limit inside of me which I am willing to cross often even

if that is dangerous. Sometimes it is worth to take that risk :-)

Anna, Pyskowice_graphic artist, architect
Granica to ten punkt w którym kończy się „u mnie”, a zaczyna „u kogoś”, linia,

której nie przestępuje się bez zaproszenia, będąc za nią pamięta się o statusie
gościa, a na prośbę wyjścia reaguje się bez urazy.
Border is the point where “mine” ends and “someone else’s” begins, the line which

is not crossed without inviting and being behind it, you have to think about being
a guest, and you do not have hard feelings in case of request to leave.

Pawel, Warszawa_student of photography
Border for me, it is something that is waiting for me to break it and broaden it.

In fait – the one who does it in my life – is God and Jesus Christ who broke all the limits.

David, Lodz_writer
There is no border, “Achtung baby” is right state of mind.

Pawel, Lodz_informatyk (IT specialist)
Dziś nie ma granic.
Today, there are no borders.

Martyna, Lodz_fotograf (photographer)
Granica – istnieje tylko w głowie, można ją przesuwac w różne strony aż zniknie.
Border – it exists only in the head, it is possible to move to different sides

until it disappears.
 

Magda, Lodz_fotograf (photographer)
Granica – staram się żyć tak, żeby nie było granic.
Border – Im trying to live in a way that there are no borders.

Amanda, Lodz_bezrobotna, nie studiujaca (without work, not studying)
Granica – to prosim nie egzystuje!
Border, that doesn’t exist!

Piotr, Lodz_nie studiujacy (not studying)
Granica – paradoksalnie rozszerza horyzonty.
Border – in paradox, it broadens horizons.

Sylwester & Kazimiera, Lodz_renta, emerytura (pension, retirement)
Granic nie powinno być. Wszyscy powinni żyć w zgodzie. Świat bez

wojen = jeden język!
There shouldn’t be any borders. Everybody should live in peace.

World without wars = one language!

Oskar, Mexico City
Borders. It’s a limit that doesn’t let you grow up.
 

Tanja, Saltillo
No selfishness, no borders.
 

Gabriela, Torreon
Only in your mind.
 

Claudia, Torreon
It is a limit to be crossed.
 

Marta, Lodz
Granica dla mnie jest jak miłość, jeśli kogoś kochasz, możesz robić co chcesz,

tak samo jest z granicą, jeśli ich nie masz, możesz wyjechać gdziekolwiek chcesz.
Dla mnie granice nie istnieją.
Border for me is like love, if you love someone you can do whatever you want to,

the same is applicable for the borders, if you don’t have them, you can travel wherever you want to. For me the borders don’t exist.
 

Nikolas
No Border.

No comments:

Post a Comment