02/07/2011

Čuňovo [Slovakia]

Tomáš, Bratislava_cyklokuchyňa_grafik (cyclekitchen_graphic) 
Odtál potál.
So far away.

Paula, Bratislava_freelancer
Zakázané ovocie, prikázaný smer...
Forbidden fruit, one way direction...
Maskot_Mascot, Bratislava
Skočiť do Dunaja.
Jump to the Danube.Mirka, Krásno nad Kysucou, učiteľ (teacher)
Chcem vedieť, čo je za hranicou :)
I want to know what is beyond :)

Magdaléna, Bratislava_tanečnice (dancer) 
Ísť ďalej.
Go further.
Tono, Bratislava_perkusionista, muzikoterapeut (drum-hoper)
Hranica je hra.
Border is a game.
syyp.weebly.com
yoyo.sk

Dodo, Bratislava_študent (student)
Nemám hranicu.
I haven't border.


Zbor Baden - Powella Bratislava_skauti (scouts)
Hranica je výzva.
The border is a challenge.

Eva, Bratislava_psychiatrička (psychiatrist)
Hranica pre mňa predstavuje skôr niečo vnútorné, dané mojím zmýšľaním. V tomto období pre mňa znamená najmä moje malé dieťa, teda moju predstavu čo je preň dobré, ktorá ohraničuje moje konanie.
Border means to me rather something internal. It is the way that I am t hinking. During this period, especially for me is my little baby, so my idea of ​​what is good for it, which limits my actions.

No comments:

Post a Comment