01/11/2011

Fagetu_Salaj [Romania]

Jano, Gemelčička_žiak (student)
Z čoho máš najväčší strach? Z ničoho.
What do you have the most fear from? From nothing. 


 


Jaro, Gemelčička_nezamestnaný (unemployed)
Prekročenie hranice, získanie a spoznanie nových vedomostí. Prekročením hranice sa vždy naučím niečo, čo pre mňa dovtedy bolo nemožné.
Overcoming border, getting new knowledge. Overcoming the border I always learn something which was impossible for me to learn before.Ionela, Šarany_študentka geografie (student of geography)
Anka, Gemečička_študentka učiteľstva (student of pedagogy)
Prekročením hraníc sa naučíme nové veci, ktoré môžu byť tak pozitívne ako i negatívne. Myslíme na to, že nám prispejú k našej kariére.

Overcoming border we learn new things that can be positive and negative. We think it will be helpfull to our career.
Agnesa, Gemelčička_dôchodkyňa (Pensioner)
Naša hranica je Faget.

Our border is Faget.
Tonka, Gemelčička_dôchodkyňa (Pensioner)
Tu je naša hranica.
Here is our border.

Mana, Gemelčička_dôchodkyňa (Pensioner)
Bez komentára.
No comment.


No comments:

Post a Comment