23/07/2011

Velká nad Veličkou_Horňácké slavnosti [Czech Republic]

Marie a Alžběta, Velká nad Veličkou_důchodkyně ­(Pensioner)
Lepší je žít bez hranic. Určité mantinely ale mósá byt. 
It is better to live without borders. Specific barrier must be.
Renata, Zlín_podnikatelka (businesswoman)
Hranice jsou pro mne zásady, které se snažím dodržovat a jen velmi nerada je překračuji. 
Borders are my principles which I try to follow and very do not like to cross.
Petra, Zlín_architektka (architect)
To, za co chci jít. This, what I want overcome.
Ada, Vsetín_studentka architektury (student of architecture)
To, co se musí překonávat. Something to be break.

Jan, Tuřany_architekt (architect)
Zažil jsem hranice. Oficiálně je soudruzi nazývali hranice mezi Táborem míru
a světem imperialismu. Ale i když jsme projížděli hranicemi států Tábora míru, bylo to za účasti ozbrojených strážců. To ponižování, ta bezbrannost! Režim založený na ozbrojené moci a strachu v každodenním životě padnul. Nezapomenul jsem na ten život. A užívám si svobody. Až ve svém vysokém věku se jezdím podívat na kulturní historickou tvorbu řady generací, tedy na to, co jsem měl vidět v době svých studií. Těší mě, že mí vnuci, mluvící francouzsky a anglicky, cestují volně po světě. Těší mě, že se neztratí, naopak prosadili se. Važme si své Svobody.
I experienced borders. Comrades officially called them borders between the peace camp and the world of imperialism. Even when we were crossing the state borders of the peace camp countries, armed guards were present. What a humiliation and vulnerability! The regime based on forces and fear in everyday life collapsed. I have never forgotten that life. I enjoy freedom. Only now when I am older, I travel to see the cultural historical heritage of generations which I ought to see during my studies. I am glad that my grandsons, speaking French and English, travel the world freely. I am glad they won't get lost and that they have their way. We should treasure our freedom.
Salza, Sofia(Bulgaria)_studentka botaniky (botany student)
Border is something which takes some effort an courage to pass… an a desire, will to see what I waiting for you on the other side. Could be a border inside you or between you and other people. Hranice je něco, co vyžaduje trochu úsilí a odvahy ji překročit ... touha vidět, co na Vás čeká na druhé straně. Může to být hranice ve Vás nebo mezi Vámi a jinými lidmi.
Karel, Bílé Kartpaty_ botanik (botanist)
Hranica je neco, co je vedené v místě, kde sa postupně střídajú dva jevy, které chce někdo rozlišit ostrú čárú. Hranica Horňácka je Hroznová Lhota. Border is something that is kept in place where it gradually turns two phenomena that somebody wants to distinguish a sharp line. Border of Horňácko is Hroznová Lhota.

Josefína, Nespeky_studentka VŠUP (student)
Júlie a pes Tonička, Sušice_studentka VŠUP (student)
Co pro nás znamená hranice? Místo, kde se pálí čarodějnice.
What does border mean to us? A place where witches are burned.

Alena, Dolní Cerekev_sociální pracovník, občanské poradenství (social worker)       
Ukazovat se nahá, podvádět, krást, škodit lidem a přírodě.
Showing naked, cheat, steal, harm people and nature.
Pavla, Lesnická fakulta (Faculty of Forestry)                  
Hranice. Konec lesů.
Border. The End of forests.
Lenka, Praha_odborná manažérka (manager)
Krok přes. Step through.
Věra, Brno_podnikatelka (businesswoman)
Boření hranic je potíž. Breaking boundaries is the difficulty.
Barbora, Hradec Králové_teoretička umění (art theorist)
Stanovené omezení, jež může být překročeno.
The specified limits that can be overcome.
Marek, Lipov_stolář (carpenter)
Pokušení. Temptation
František, Velká nad Veličkou_ všeumělec (Jack of all trades)
Hranica, je hranica, ktorú nemožu prekročit.
Border is border I can´t overcome.
Klaudia, Poprad_keramička (ceramicist)
Věc, ktorú neustále posúvam. The thing, that I constantly push.
Slavo, Bratislava_sochár (sculptor)
Nič! V zmylse, že všetko. Nothing! In a sense that all.

Věra, Hroznová Lhota, maminka na mateřské dovolené (on maternity leave)
Jakákoliv hranice je kdykoliv překonatelná.
Any border is crossable anytime.
Martin, Zlín_houslař (violin maker)
Hranice jsou na to, aby se překračovaly.
Border is there to be overcome.
Dominika, Střílky_studentka (student)
To co by se mělo občas překročit.
Something to be occasionally overcome.
Adéla_Malá Vrbka_studentku (student)
Já mám hranice velmi posunuté. My border is very far.

Lenka, Hroznová Lhota_ zahradní architektka (landscape architect)
Má hranice je něco, za co bych nešla, protože by to ublížilo někomu,
na kom mi záleží.
My border is something for which I would not pass because
it would hurt someone for whom I care.
Eva, Velká nad Veličkou_podnikatelka (businesswoman)
Jan Hus
Bohunka, Zlín_učitelka (teacher)
Nemám Hranice. I have no border.
Věra, Velká nad Veličkou_asistentka (assistant)
František, Velká nad Veličkou_chemik (chemist)
Hranice jsou od toho, aby se překračovaly.
Border is there to be overcome.

No comments:

Post a Comment