18/06/2011

Bratislava_Street Art Festival [Slovakia]


Jana, Košice_hľadajúca (seeker)
Hranice sú pre mňa zbytočné obmedzenie.

Borders are unnecessary limitations for me.
Džany, Bratislava_organizátorka StreetArtFestivalu (organizer of SFT)
Moje hranice sa inak volajú hranice spoznávania, takže som rada,
že existujú, lebo ma posielajú ďalej a ďalej.
My border is otherwise called the border of exploring, learning so I'm glad they exist, 
they sent me further and further.

Galina s dcérou Nelou, Bratislava-Petržalka_cytotechnička (cytotechnician)
Obmedzenie - rozdelenie
Limitation- separation

Barbara, Jelka_studentka (student)
Bez komentáře.
No comment.

Zuzana s dcérou Martinou, Bratislava_obchodnice s oceľou (businesswoman with steel)
Maximum

Illah, Šymon a Meda, Bratislava_fotografové (photographers)
Illah_ Tam, kde je dáš. Borders is there, where put it.      
Šymon_ Hranice je dobré poznať. It is good to know the borders.

Dominika, Bratislava_oděvní designérka (clothing designer)
Hranica je moje miesto na hranie.
Borders are my place to play.
Renaud, Bratislava_organizátor StreetArtFestivalu (organizer SAF)
Niečo, čo treba prekonať.
Something to be break.

Octavia, Capetown, South Africa_designer
Never go beyond being true to oneself. Live to the limit without distruction.
Buď stále upřímný k sobě. Žij na hraně bez překročení.

Saša, Bratislava_psychologička (psychologist)
Hranica nie je.
Borders don´t exist.

Michal, Bratislava_sociální pracovník (social worker)
Hranice v hlave? Ako sú prechodné? Dobre? Dobre!
Borders in your head? How can they be trespassed? Good? Good!

Andrea, Jablonov nad Turňou_osobná asistentka (personal assistant)
Hranice pomáhajú definovať sľobodu. Najhoršie su tie v hlave.
Borders help to define freedom.The worst one are those created in your head.

No comments:

Post a Comment