19/02/2011

Banská Štiavnica [Slovakia]

Július, Banská Štiavnica_architekt (architect)
Chýba mi „bezhraničný“ predrevolučný stav v krajine medzi Moravou a Slovenskom.
Hranica: Čo všetko človek dokáže uniesť.
I miss the “borderless state” of the prerevolutionary times between Morava and Slovakia. Border: All that man can abide.

Juraj, Baratislava _ programátor vo výpovednej lehote (programmer)
Prekonávanie možností.
Conquering possibilities.


Eva, Bratislava_šéfredaktorka časopisu Kinečko (chief editor of Kinecko)
Telo. Body
Eva, Bratislava _vydavateľka časopisu Kinečko (publisher of Kinecko)
Možnosti ju prekročit. Are the chances to trespass it.

Viera, Dolný Lopašov_barmanka (bartender)
Hranica je niečo, čo sa dá prekonať a posunie ťa ďalej, niekedy ďalej, než sa iní odvážia.
A border is something what can be overcome and it will push you forward. Sometimes more forward than others ever dare to go.


Dominika, Bratislava_internetový predajca (internet sales)
Bráni v prežívaní ďalších zážitkov, či už pozitívnych alebo negatívnych. Niektoré hranice by som nechcela prekročit. Is blocking the further enjoyment of an experience, either positive or negative. There are some borders I would never want to trespass.
Lukáš, Bratislava_kameraman (camera man) 
Hranice? To nepoznám… veď sme v Schengene.
Borders? I don’t know them…we are part of Schengen.


Marek, Vištuk_filmár (film maker)
Hranice pre mňa znamenajú boj so sebou.
A fight with myself.


Renata, Štiavnik_učiteľka (teacher)
Na konci sveta, vstup do druhej dimenzie.
The entrance into a second dimension at the end of the world.
Jožo, Štiavnik_učiteľ  (teacher)
Ruka priateľa a NaCl do žíl. A hand of a friend and NaCl into the veins.
Vava, Banská Štiavnica_animátorka (animator)
Medzi hore a dole, mezdi vpredu a vzadu, medzi vľavo a vpravo. Tam som ja.
Between above and below, between front and back, between right and left. There I am.


Milan, Banská Štiavnica_ekológ (ecologist)
Obmedzenie !!!
Restrictions !!!


Martin, Svätý Jur_animátor (animator)
Dobré vzťahy.
Good relations.


Jakub, Vištuk_student (student)
Koniec možností.
The end of possibilities.


Milka, Bratislava_dramaturg (dramatist)
Stupava. Town Stupava.


Juraj, Brezová pod Bradlom_bartender
To, čo sa snažím rešpektovať.
Something I try to respect.


Martin, Chlebnice_herec (actor)
To, čo sa neustále posúva.
Something that is constantly moving.

Lucia, Svätý Anton_režisérka (director)
Pôrod.
Childbirth. 
Veronika, Banská Štiavnica_študentka (student)
Koniec niečoho a začiatok nového.
The end and the beginning of something.
Rado, Banská Štiavnica_učiteľ (teacher)
Obmedzenie. Restriction.

No comments:

Post a Comment