30/01/2011

Šumiac [Slovakia]

Hanka, Šumiac_ poštárka (postwoman)
Až pokiaľ môžem zájsť.
How far I can go.
Igor, Veľký Krtíš_ analytik (analyst)
Limit.
 


Šimon, Šumiac_ zverolekár, vedúci súboru Šumiačan (veterinarian, leader of the folk group Sumiacan. 
Na čo stačia moje telesné a duševné schopnosti. 
The limits of my physical and mental abilities.


Jana, Banská Bystrica_ muzikantka (musician)
Najčastejšie myslím na hranicu v zmysle limitov mojich schopností a zručností. V takom prípade sa ich snažím posúvať. 
Usually, I am thinking of borders in terms of the limits of my abilities and skills. In these cases I try to push the borderline.

Denisa, Šumiac_ študentka (student)
Obmedzenie.
Restriction

Jana, Brutovce_ ľudová umelkyňa, dizajnérka (folk artist, designer)
Celý život sa mi hranica mení.

In my life the borders are constantly changing.  

 
Maria, Brest, Bielorusko_Belarus_ študentka (student)
Sloboda. Freedom.
Ivan, Brest, Bielorusko_Belarus_študent (student)
Buď doma alebo nie doma. Either at home or away from home.Dominika, Šumiac_ študentka (student)
Hranica pre mňa znamená slobodu a nové možnosti... vyhliadky, obmedzenia.
To me border means freedom, opportunities… new possibilities and limits/ restrictions.


Mišo, Šumiac_ nástrojár (toolmaker)
Nič.
Nothing.
Lukáš, Pohorelá_učiteľ  (teacher)
Iná kultúra, ktorú treba rešpektovať.
A different culture which has to be respected.
 Mária a Mária, Šumiac_ dôchodkyňe (Pensioner)
Peňaženka - dokedy si môžem čo kúpiť.
Wallet - how much money I have.
Mišo, Šumiac_lesný robotník ( forest worker)
Simona, Šumiac_ l
ekárnička (pharmacists)
Nič.
Nothing.Slávka, Banská Bystrica_ študentka (student)
Bod, ku ktorému som schopná zájsť v presvedčení, že nedôjdem k poníženiu a hanbe.

It is the point I believe I could reach without encountering/ experiencing shame and
humiliation.

Monika, Šumiac_ úradníčka (officer)
Nič.
Nothing.

Inge, Banská Bystrica_ múzejný pedagóg (museum educator)
...nové možnosti...
...new opportunities...Martin, Badín_ čistič kanalizácie (drainage system cleaner)
Hranica je na hovno.
Border is shit.


Kamil, Rimavská Sobota_ podnikateľ  (freelancer)
Prekážka. 
Barrier.


No comments:

Post a Comment