08/09/2012

Zlín [Czech Republic]

Pavla, Zlín_matka a fotografka (mother and photographer)
Hranice je velice zvláštní pojem, protože ve většině případech když človek přijde na hranici, tak tam není nic fyzického, co by tu hranici reprezentovalo.

It is a very strange phrase because most of the time when you arrive at borders there is nothing physical to indicate their existence.
Thomas Martin a Samuel Martin, Zlín

Karl Martin, Zlín_english teacher
For me, the word “border” brings thoughts/ideas that all is different around the world and these defferences should be preserved and celebrated.

Jan, Zlín_knihovník (librarian)
“Flexibilní kontury reality.”
They are the flexible contours of our reality.
Helena, Zlín_odborná asistentka VŠ (
assistant professor)
Co je dobré překonat.

Something to be break.
Honzíček, Zlín

Marek, Provodov_formař ”F”
Život a smrt. 

Life and death.

Milada, Zlín_důchodkyně (Pensioner)
V dnešní době je mezi lidmi hrozně moc zla, závisti, nenávisti. Je však dokázáno, že kdo tím trpí, se mu tyto negativní rysy jeho “duše” vrátí s dvojnásobnou intenzitou. Kdo vysílá lásku, vrátí se mu láska. Každý člověk by měl být šťastný v rámci svých možností.
 
There are lots of negativities, hatred and envy between people these days. It has been proved that if you keep these negative traces of your soul within you, they will attract twice as much negative force. But if you keep sending out love, it will return to you as love. Every person deserves to be happy within his possibilities.
 

Helena, Zlín_kadeřnice (stylist) 
…někde něco končí a zároveň někde něco začíná… 
…where something ends and at the same time something begins…
Pavel, Zlín_zahradník (gardener)
Skrytý kout, za který se nikdy neschováš
. 
It‘s a hidden corner behind which you can never hide.
 

No comments:

Post a Comment