12/10/2013

Krnov [Czech Republic]

Aneta, Krnov_na mateřské dovolené (on maternity leave)
Nelhat si a důvěřovat. Má největší radost je, že jsem porodila svou dceru a že je zdravá.

Natálka, Krnov

Petr, Krnov_zedník (bricklayer)
Má hranice je uživit rodinu a žít tak, jak doposud. Radost je, že jsme se potkali.

Milan, Krnov_učitel (teacher)
Hranice pro mě neznamenají nic. Na západ jsem se dostal v roce 1982.

To bylo dobrodružství.
Radost byl rok 1989, revoluce. Jsem jachtař.


Ludmila, Krnov_důchodkyně (retired)
Rodina, když se vše řeší v klidu. Já jsem se strašně těšila na děti. Mám tři.

Klid a štěstí v rodině. Je nás hodně. Od 2 let do 82.


Zdenka, Krnov_důchodkyně (retired)
Já pocházím ze sedmi dětí. Měla jsem tři. A největší má radost je ze dvou pravnoučat. Z Laury a Josefa.


Marek, Krnov_pomocný kuchař (cook assistant)
Byl jsem v Itálii, Viděl moře, krajinu, Benátky. To byla krása.

Petr, Krnov_sochař (sculptor)
Hranice si člověk utváří sám v sobě. Radost mám pak z toho, když je dokážu překročit.
A největší radost mám vždy z toho, když ji dokážu udělat druhému.

Dominik, Krnov_žák (pupil)
Nikdy nepít a nekouřit. Velká radost byla, když jsme se s tátou vyhrabali se starým autem ze sněhu, po třech hodinách, s pomocí parohů od jelena.

David, Krnov_žák (pupil)
Taky nikdy nepít a nekouřit. a radost - dostal jsem na narozky brusle a kolo.

Nikola, Krnov_žačka (pupil)
Nikdy nazabít žádné zvíře. Jednou jsem přišla domů a něco doma pískalo.

Byla to korela. Má velká radost.

No comments:

Post a Comment