11/09/2010

Chmeľová_Obecný dom_ Dni chleba [Slovakia]

Ľudová hudba Alex, Bardejov _Primáš Alexej Billý _Folk Music Alex

Anna, Chmeľová

Organizátori Dní Chleba, Chmeľová

Anna, Chmeľová

Jozef, Chmeľová _zásobovač na družstve (warehouse on the farm)

Ján a Martin, Bratislava

Vladimír, Medzilaborce _predseda Rusínskej obrody
(President of Rusínska obroda)

Martin so synom, Orlov_ gréckokatolícky kňaz (Greek Orthodox priest)

Marta, Svidník

Ján s manželkou Máriou, Chmeľová _starosta (mayor)

Jozef a Jozef, Chmeľová

No comments:

Post a Comment