12/10/2013

Krnov [Czech Republic]

Aneta, Krnov_na mateřské dovolené (on maternity leave)
Nelhat si a důvěřovat. Má největší radost je, že jsem porodila svou dceru a že je zdravá.

Natálka, Krnov

Petr, Krnov_zedník (bricklayer)
Má hranice je uživit rodinu a žít tak, jak doposud. Radost je, že jsme se potkali.

Milan, Krnov_učitel (teacher)
Hranice pro mě neznamenají nic. Na západ jsem se dostal v roce 1982.

To bylo dobrodružství.
Radost byl rok 1989, revoluce. Jsem jachtař.


Ludmila, Krnov_důchodkyně (retired)
Rodina, když se vše řeší v klidu. Já jsem se strašně těšila na děti. Mám tři.

Klid a štěstí v rodině. Je nás hodně. Od 2 let do 82.


Zdenka, Krnov_důchodkyně (retired)
Já pocházím ze sedmi dětí. Měla jsem tři. A největší má radost je ze dvou pravnoučat. Z Laury a Josefa.


Marek, Krnov_pomocný kuchař (cook assistant)
Byl jsem v Itálii, Viděl moře, krajinu, Benátky. To byla krása.

Petr, Krnov_sochař (sculptor)
Hranice si člověk utváří sám v sobě. Radost mám pak z toho, když je dokážu překročit.
A největší radost mám vždy z toho, když ji dokážu udělat druhému.

Dominik, Krnov_žák (pupil)
Nikdy nepít a nekouřit. Velká radost byla, když jsme se s tátou vyhrabali se starým autem ze sněhu, po třech hodinách, s pomocí parohů od jelena.

David, Krnov_žák (pupil)
Taky nikdy nepít a nekouřit. a radost - dostal jsem na narozky brusle a kolo.

Nikola, Krnov_žačka (pupil)
Nikdy nazabít žádné zvíře. Jednou jsem přišla domů a něco doma pískalo.

Byla to korela. Má velká radost.

24/08/2013

Šumiac [Slovakia]


Siman, Šumiac_učiteľ (teacher) 
Človek keď chce byť človekom musí mať hranicu. V jedle, poldecákoch, povahe.
   Alexandra, Ivetka a Lenka, Kežmarok_ekonómky (economist)
Folklórny súbor Magurák (Folklore group Magurák) 
Hudba, spev, tanec nás spája s inými národmi.

 
Christopher, Portland (OR) U.S.A._student of public health  
Borders are created to keep us safe, but they also keep us from getting close to other people. We make borders between countries to separate cultures, and it makes it nardet
for people to meet different kinds of cultures. I dream of a world where there are no borders; ether between countries or between people.
Borders are only important during wars.

Ivan, Zvolen_dôchodca, technik priemyselných práv (technician)
Ja už hranice nevnímam. Vnímam iba hranice dolín. Čo 10 km, to iný kraj a pesnička.


Romana, Bratislava_ na materskej dovolenke (on maternity leave) 
Dúfam, že nikdy nebudem musieť zažiť hranicu ako ju zažili moji rodičia a starí rodičia. Pád komunizmu a otvorenie hraníc pre mňa zabezpečil cestovanie a pobyt v zahraničí, kde som sa istým spôsobom naučila byť samostatná a stretla svojho muža. 

Maximilián, Bratislava 

Ján, Bratislava_obchodný manažér (sales manager) 
Rodina, miesto, kde sa cítim v bezpečí. 

Marek, Zvolen_živnostník elektrotechnik                           
Hranice nevnímam. Vnímam len hranice medzi ľudmi, žiaľ negatívne hranice medzi ľudmi.. Žijem, keď sa pohybujem!!!


Juraj, Bratislava_IT technik                

Juraj, Bratislava_dôchodca                 
Hranice? Hranice ľudských možností sú nekonečné.
Avšak šanca „prekročiť vlastný tieň = 0
Hranica neprekročiteľná.

Zuzana, Bratislava_najradšej žena v domácnosti    
Hranica: Strach.


Lucia so synmi Rudem a Jergušem, Bratislava_na materskej dovolenke (on maternity leave) 
Materská. Hranice, posúvať ich v správny čas..


Juliána, Košice_architektka (architect)
Hranica vo mne je zároveň výzva na jej posunutie.


Dajana, Šumiac_študentka klavíru (student of piano)   
Hranica pre mňa neexistuje.


Inga, Badín_ na materskej dovolenke (on maternity leave)  
Bez komentára.


Richard, Banská Bystrica_študent sochárstva (student of sculpture)
Pre mňa je hranica úplne niečo pohyblivé. Vždy sa nájde spôsob ako ju posunúť.


Samuel, Prievidza_výtvarník (artist)
Pod pojmom hranica si predstavím vatru, zdroj tepla a nástroj na očistu (pálenie čarodejníc - nehodnotím nakoľko správny pokus to bol) spoločnosti.


Myška, Andrea, Zdenka,  Barbora, Košice
Folklórny súbor Železiar Košice (Folklore group Železiar)
Hranice sú všetko, čo nechceme prekročiť.


Katka, Aďa, Radka, Tereza_ Horehroní _Buchajtramka    
Nemajú konca, nevnímajú.


Anna, Banská Bystrica_mzdová účtovníčka (accountant)

Julo, Banská Bystrica_podnikateľ (businessman)
Naše manželstvo. Nemá hranice. Naša láska.Ondrej, Telgárt_vedúci území Slovenský Raj (head of Slovensky Raj area)
Emočne strachu, úzkosť, obava, predsudok

Magda, Brno, Hamburg, Telgárt, študentka európskych štúdií (student of european studies)       
Pro mě neznamenají vůbec nic.

Barbora, Brno, Telgárt, snúbenka (fiancée)            
Hranica je niečo, čo se musí prekročiť.
 
Samo, Telgárt, ľudový rezbár (woodcarver)  
Hranica je štádium, pri ktorom sa na Teba ľudia pozerajú zvláštne, ale ty môžeš kráčať ďalej.

Matej, Banská Bystrica_novinár (journalist)   
Niečo, čo nechcem prekračovať, pokiaľ nemusím. A preto je dobré, keď žiadna hranica neexistuje.

Anna Mária, Banská Bystrica_študentka (student)   
Hranica je niečo, co často strácam a občas sa hanbím.


22/06/2013

Bratislava - Homeless Juniáles [Slovakia]

Helena, Bratislava_ momentálne bez hraníc (currently without borders)
Myslím si, že je dobré poznať svoje vlastné hranice, naučiť sa ich občas prekročiť alebo
na ne zabudnúť, a inokedy ich dať zas jasne najavo a neustúpiť ani o milimeter.
Podľa potreby alebo nálady.
I think it is good if one knows what his/her own borders are. You can learn how to cross them, forget about them or keep insisting on them. Just how you feel it.

Richard s Teou, Bratislava_informatik a študent sociálnej práce
Hranice si vytvárame každý sám, dôležité je, aby sme dokázali oddeliť dobré od zlého tak, aby hranice neboli potrebné.
We create our borders by ourselves. It is important to separate good from bad, so that no borders are need.Paulínka, Bratislava_škôlkarka
My doma máme psíka, fenku, Čavelu. A keď si ju chcem dať na ruky, tak nemôžem.

Zuzana, Bratislava_tanečná terapeutka
Ochrana a brzda.

Jonáš
, Bratislava_škôlkar
To, že sa nemá klamať
.

Jakob, Bratislava
Borders – Today borders are about life and death, known and unknown. I feel i know life but not what is gong to happen after death.

Erika, Bratislava_právnička
Hranice su prekážky umelo vytvorené človekom. A pri tom sme každý dušou, ktorá nepozná žiadne prekážky.

Jano
, Bratislava_študent

Neobmedzuj sa hranicou.

Marta, Bratislava_sociálny pracovník
Vstup volný.

Peter
,
Bratislava_technik
Demokracia, stop, nejistota a strach.

Agnesa
,
Bratislava_upratovačka v nemocnici
Hranica pre mňa znamená, že som sa mohla postaviť skôr na nohy.


Kristína,  Bratislava_študentka
Moja hranica je to, že sa málo otvorím pred ľuďmi.

Branislav
,
Bratislava_nezamestnaný
Aby som sa mal dobre, aby mi nič nechýbalo. Aby som mal  svoj život usporiadaný a nemusel sa spoliehať na druhých.


Anna, Bratislava_študentka

Renáta
,
Bratislava_upratovačka
Deti majú povolené odtiaľ potiaľ.


Agda Bavi Pain, Košice_spisovateľ
Hranice sú na to, aby sa prekračovali.


Ingrid, Bratislava_predavačka Nota Bene

Štefan
,
Bratislava_predavač Nota Bene
Hranica pre nás znamená, že budeme mať rodinu, vodičák, financie a dobrú prácu.
A nových priateľov.


Ivan, Bratislava
Hnevá ma, že komáre nemajú žiadne hranice.

Fredy
, Bratislava_predajca Nota Bene
Čoho - koho? Kam spadnúť, kam až vystúpiť? Dno už poznám – výšku ešte nie.


Cecilka, Nižná nad Oravou_predajkyňa Nota Bene
Nebezpečenstvo aj láska.